Prensiplerimiz

Yanındayım Derneği olarak, kurumsal bir yapıdan öte, kendimizi önce bir aile olarak görüyoruz ve yeni aile üyelerimizi her zaman sevgi ve saygıyla karşılamaktan mutluluk duyuyoruz. Her düşünce ve ayrılığa saygı göstermekle beraber, derneğimizde yer alan üye ve gönüllülerimizden benimsemelerini beklediğimiz birkaç tutumumuz var.

Bunlar derneğimizin değişmez prensipleri ve hassas çalışma konularımız için de aslında bir gerekliliktir.

* Yanındayım Derneği her zaman çocuklara imtiyazlı yaklaşır ve fakat hiçbir konuda kadın - erkek ayrımı yapmaz.

* Kadın erkek, genç yaşlı, zengin fakir, siyasi düşünce, ekonomik durum, sosyal statü veya eğitim düzeyi ayrımı gözetmeksizin toplumun her kesimine eşit yaklaşım sergilenir.

* Derneğimize danışanların bilgilerinin gizli tutulması esastır. Ayrıca danışanların konusu veya yaşadığı olay ne olursa olsun, asla yargılamada yardımcı olmaya çalışırız.

* Toplantılarımızda siyasi, dini, veya kişinin önem verdiği değerler konusunda ayrılığa düşülebilecek herhangi bir konuda tartışmaya girmemeye dikkat ederiz.

* Yanındayım Derneği olarak kelimelerin gücüne inanıyoruz ve negatif çağrışımlı kelimeleri kullanmamaya özen gösteriyoruz. " Kadın cinayetlerine hayır" yerine, " Herkes için yaşam hakkı" ; "Bağımlılıktan kurtul" yerine, "Sağlıklı birey, sağlıklı toplum" gibi... Mağdur, şiddet, mücadele, savaş vb. negatif kelimelerin kolektif bilinçaltını olumsuz etkilediğini ve aslında toplumdaki tehlikeli güdüleri harekete geçirdiğini bilimsel bir gerçek olarak kabul ediyoruz.

İlkelerimize göstermiş olduğunuz özen ve anlayış için
teşekkür ederiz
.

Yanındayım Derneği olarak, kurumsal bir yapıdan öte, kendimizi önce bir aile olarak görüyoruz ve yeni aile üyelerimizi her zaman sevgi ve saygıyla karşılamaktan mutluluk duyuyoruz. Her düşünce ve ayrılığa saygı göstermekle beraber, derneğimizde yer alan üye ve gönüllülerimizden benimsemelerini beklediğimiz birkaç tutumumuz var.

Bunlar derneğimizin değişmez prensipleri ve hassas çalışma konularımız için de aslında bir gerekliliktir.

* Yanındayım Derneği her zaman çocuklara imtiyazlı yaklaşır ve hiçbir konuda kadın - erkek ayrımı yapmaz.

* Kadın erkek, genç yaşlı, zengin fakir, siyasi düşünce, ekonomik durum, sosyal statü veya eğitim düzeyi ayrımı gözetmeksizin toplumun her kesimine eşit yaklaşım sergilenir.

* Derneğimize danışanların bilgilerinin gizli tutulması esastır. Ayrıca danışanların konusu veya yaşadığı olay ne olursa olsun, her zaman yargılamadan ve eleştirmeden yardım ederiz.

* Toplantılarımızda siyasi, dini, veya kişinin önem verdiği değerler konusunda ayrılığa düşülebilecek herhangi bir konuya girmemeye dikkat ederiz.

* Yanındayım Derneği olarak kelimelerin gücüne inanıyoruz ve negatif çağrışımlı kelimeleri kullanmamaya özen gösteriyoruz. " Kadın cinayetlerine hayır" yerine, " Herkes için yaşam hakkı" ; "Bağımlılıktan kurtul" yerine, "Sağlıklı birey, sağlıklı toplum" gibi... Mağdur, şiddet, mücadele, savaş vb. negatif kelimelerin kolektif bilinçaltını olumsuz etkilediğini ve aslında toplumdaki tehlikeli güdüleri harekete geçirdiğini bilimsel bir gerçek olarak kabul ediyoruz.

İlkelerimize göstermiş olduğunuz özen ve anlayış için
teşekkür ederiz
.