Akademik Makaleler

UYUŞTURUCU KULLANIMI İLE İLGİLİ BİLİMSEL MAKALELER
• Türkiye’nin Uyuşturucu ile Mücadele Politikası: Süreç Analizi
• Uyuşturucu Madde Bağımlısı Gençlerin Aile İçi İlişkilere Yönelik Görüşleri : Esenler Bağcılar Örneği
• Uyuşturucu Madde Kullanımının Nedenleri ve Bağımlılık Oluşum Sürecinde İletişimsel Yaklaşımların Rolü ve Önemi: Polis Kayıtları Üzerinden Olgusal Bir İnceleme
• Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı
• Uyuşturucu Maddelerde Yeni Trendler ve Erken Uyarı Sistemi
• Türkiye’de Uyuşturucu Madde Suçları ve Sosyodemogafik Özellikleri
• Basında Uyuşturucu Haberlerinin Sunumu
• Uyuşturucu- Uyarıcı Madde Suçlarına Yönelik Mücadele Stratejileri
• Yasadışı Uyuşturucu Ticaretinin Terör Örgütleri Üzerinde Etkileri
• Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma ve Özendirme Suçları TCK M.190
• Üniversite Öğrencilerinin Sigara, Alkol, ve Uyuşturucu Madde Kullanma Durumları
• Uyuşturucu Temalı Dizilerin Gençler Tarafından Alımlanması: Breaking Bad (2008) ve Narcos (2015) Örneği
• Uyuşturucu Madde Kullanımı Nedeniyle Başvuran Ergenlerde Özkıyım Girişimi ile İlişkili Etkenler
• Uyuşturucu Madde Bağımlılığında Ailenin Etkisi ve Bağımlı Sayısının Azaltılmasında Jandarmanın Etkinliği: İstanbul’da bir Uygulama
• Alkol / Madde Kullanım Bozukluğu Tanısı Alan Hastaların Bağlanma Stilleri ve Yenilik Arama Davranışının İncelenmesi
• Sağlık İletişiminde Kamu Spotu Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme “Sen de Başarabilirsin” Kamu Spotu Örneği
• Üniversite Öğrencilerinde Madde Kullanım Eğilim Düzeyi ve Risk Faktörleri
• Üniversite öğrencilerinde depresyon sıklığı ve ilişkili faktörler
• Eroin Arkadaşlığı: Çevresi İçerisinde Birey Perspektifi İle Madde Bağımlılarının Yaşam Deneyimleri
• Suç ihtimaline sessiz kalmanın sonucu; Suça Teşvik, Suça İştirak, Azmettirme, Yardım Etme Boyutu
• Denetimli Serbestlik Tedbirine Tabi Kişilerde Sigara, Alkol ve Patolojik Kumar Bağımlılığının Araştırılması
• Lise Son Sınıf Öğrencilerinde Riskli Sağlık Davranışları ve Algılanan Sosyal Destek İlişkisi/a>
• Lise Öğrencilerinin Madde Bağımlılığına Yönelik Görüş ve Bilgilerinin Belirlenmesi/a>
• Türkiye’nin Kenevir Politikası ve Piyasasına Bir Bakış
• Sigara ve Bonzai Üzerine bir Demarketing Uygulaması
• Madde Bağımlılığı İle İlgili Türkçe İnternet Sitelerinin Okunabilirliğinin Değerlendirilmesi
• Madde Bağımlılığı Merkezine Başvuranların Aile ve Sosyo-demografik Özellikler Açısından İncelenmesi Bursa Gadem Örneği
• Gençlerin Mental Sağlığının Korunmasında Halk Sağlığı Hemşirelerinin Rolü
• Madde Kullanımı ve Bağımlılığını Önlemeye Yönelik Psikoeğitim Programlarının İncelenmesi
CİNSEL SUÇLAR İLE İLGİLİ BİLİMSEL MAKALELER
• Sosyal Medyada Çocuk Hakları İhlali Ve İstismarı: Instagram Anneleri
• Çocuklara Yönelik Cinsel Taciz ve İstismara Karşı Önleyici Eğitim Çalışmaları
• Çocukların ve Gençlerin Bilgisayar ve İnternet Güvenliği
• Sosyal Medyada Çocuk Hakkı İhlali: Sharenting
• Sosyal Medyada Çocuk Hakları İhlalleri: Ebeveynler ve Öğretmenler Farkında mı?
• Sünnet Perspektifinden “Cinsel İstismâr” Üzerine Bazı Mülahazalar
• Cinsel saldırı suçu işlemiş hükümlülerde, çocukluk döneminde örseleyici yaşantılara maruz kalma düzeyi ile benlik saygısı, öfke ifade tarzı arasındaki ilişkilerin incelenmesi
• Sosyal medya’da çocuk mahremiyeti: ebeveynlerin Instagram’daki çocuk mahremiyetine bakış açıları
• Uluslararası ve Ulusal Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde İnternet Üzerinde Çocuk Pornografisi
• Sosyal Medya’da Çocuk Mahremiyeti: Ebeveynlerin İnstagram’daki Çocuk Mahremiyetine Bakış Açıları
• Cinsel İstismar Olgusu ve Mahremiyet Eğitimi
• Türkiye’nin dört farklı bölgesinde çocuk ve ergenlere cinsel tacizde bulunan kişilerin karakteristik özellikleri
• Kimyasal Kastrasyon Yönteminin Etik Analizi
• Çocukluk Çağı Cinsel İstismar ve Ensest Olgularına Çok Yönlü Bakış
• İnternetin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı
• Çocuk Cinsel İstismarının Hukuk, Sağlık ve Eğitim Boyutlarına Sosyal Hizmet Perspektifinden Bakış: Olgu Sunumu
• Sağlık İletişiminde Dijital Medya Kullanımının Çocuk Sağlığı Üzerinde Etkileri: Sosyal Medaya ve Çevrimiçi Oyunlar Üzerinde Bir İnceleme
• Küreselleşmenin Çocuk Sağlığına Etkileri
• Çocukların sosyal medya kullanımlarına yönelik yetişkin tutumları üzerine nitel bir inceleme
• Çocukların cinsel istismarı suçu
• Pedofili: Klinik Özellikleri, Nedenleri ve Tedavisi
• Pedofili nedir, ne değildir?
• Pedofili İle Obsesif Kompulsif Bozukluğun Ayırıcı Tanısı: Olgu Sunumu
• Asperger Sendromlu Ergende Sınırlı İlgi Örüntüsünün Pedofili Davranışından Ayırt Edilmesi. Bir Olgu Sunumu
• Huzursuz bacaklar sendromu için kullanilan dopaminerjik tedaviye bagli patolojik hiperseksüalite ve pedofili olgusu
• Bir olgu nedeniyle pedofilinin adli psikiyatrik yönü
• Çocuk Pornografisi Suçlarında Bilirkişi İncelemesi ve Dijital Görüntülerdeki Mağdurun Yaş Tespiti
• Türkiye’de Çocuk Gelinler Sorunu
• İnternet ve çocuk pornografisi
• Türkiye Yazılı Basınında Yer Alan Çocuk İstismarı Haberlerinin İncelenmesi
• Çocuğun Cinsel İstismarı ve Aileyle Çalışma
• Çocuğa yönelik cinsel istismarla mücadelede : Çocuk İzlem Merkezi
• Flört Kaygısına İlişkin Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Bireyle Psikolojik Danışma: Vaka Çalışması
• İlerişim Teknolojisinin Uluslararası Sorunu: İnternette Çocukların Cinsel İstismarı
• Ensest ve Çocukluk Çağı Cinsel İstismarı
• Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Medya Bağımlılığı
• Türkiye’de Cinsel İstismara Uğrayan Çocuklara Yönelik Hizmet ve Uygulamaların Değerlendirilmesi: Bir Model Önerisi
• Cinsel İstismarın Yasal Sürecinin, Maruz Kalanlar, Ebeveynler Ve Profesyoneller Açısından Ekolojik Sistem Yaklaşımına Göre İncelenmesi
• 0-10 yaş çocuk cinsel istismarının sanal medyadaki yansıması
• Çocukların Kişisel Verilerinin Korunması
• 3-6 Yaş Çocukların Ebeveynlerinin Çocuk Cinsel İstismarı Hakkındaki Farkındalıkları Uygulamaları Ve Kaygılarının İncelenmesi
• Üniversite Öğrencilerinin Erken Evlilik ve Çocuk Gelinler Hakkındaki Görüşleri
• Ailenin Karanlık Yüzü: Türkiye'de Ensest
• Çocukların Cinsel İstismarı ve Ensest
• Ensest kurbanı kız çocuklarındaki depresyon ve TSSB ile algılanan sosyal destek ilişkisi
• Ceza Hukuku ve Ensest Fiiller Arasındaki İlişkiye Genel Bir Bakış
• Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu Temelinde Sosyal Bir Sorun: Ensest ve Sosyal Hizmet
• Küçük Yaştaki Ensest Olgularında Tanı ve Adli Süreçte Yaşanan Sorunlar Nedeniyle Üç Olgu Sunumu
• Türkiye’de Ensest Konulu Akademik Makalelerde Anneyi Suçlama
• Erkek Mağdur Açısından Ensest